одобрен

Регистър на издадените разрешителни за возовземане от води, в т.ч. язовири - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  67ee1693-3b6c-4f43-b8fa-017c553eddd0

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-05-09 13:47:41
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:44:52
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo