одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията техника по видове

Уникален идентификатор:  67f61ee2-190a-4b83-a3be-2e384ff64ac8

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана техника по видове към 28.02.2021 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

видове информация монтана одз техника РМС 214/2016 регистрирана

Версия: 2.3

Източник: Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана

Автор: Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана

Връзка с автор: odzg@net-surf.net

Отговорник поддръжка: odzg@net-surf.net

Връзка с отговорник поддръжка: odzg@net-surf.net

  • Създаден на: 2021-03-15 12:45:48
  • Създаден от: a.panayotov_odz
  • Последна промяна: 2021-03-23 13:00:49
  • Последно променил: bikozhuharov