одобрен

Регистър на всички програми и планове в обхвата на района за басейново управление

Уникален идентификатор:  68213899-7172-451f-ad5d-26f795d8aef1

Описание:

Регистър на всички програми и планове в обхвата на района за басейново управление, съгласно Закона за водите

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правосъдие, правна система, обществена безопасност

закон за водите планове програми район за басейново управление регистър

Версия: 2

Автор: Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Връзка с автор: bd_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

  • Създаден на: 2017-02-22 15:34:32
  • Създаден от: yanka_yordanova
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:48:59
  • Последно променил: migrate_data
 

Моля изчакайте