одобрен

График за възлагане на планираните обществените поръчки за нуждите на Министерство на финансите през 2020 г.

Уникален идентификатор:  682cccb2-3131-4b4c-9741-80b81d0633d4

Описание:

Източник на данните е Министерството на финансите.

Обновяване на данните се прави веднъж годишно през текущата година.

Форматът на предоставяне на информацията е в .csv.

Таблицата съдържа график за възлагане на планираните обществени поръчки за доставки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2020 г. от Министерството на финансите /МФ/. В таблицата е посочен и редът за възлагане на ОП/видът на процедурите.

Нормативна база: Закон за обществените поръчки /ЗОП/; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

Понятия и дефиниции:
МФ – Министерство на финансите;
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

МФ обществени поръчки

Версия: 3

  • Създаден на: 2020-02-27 15:12:04
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-19 12:22:38
  • Последно променил: ts.tsvetanova