одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Уникален идентификатор:  6840e002-c09c-4c99-9143-59b437b65c4f

Описание:

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 3.1

Автор: д-р Капка Пенева

Връзка с автор: md@rzi-silistra.com

Отговорник поддръжка: info@rzi-silistra.com

Връзка с отговорник поддръжка: info@rzi-silistra.com

  • Създаден на: 2018-11-15 11:19:36
  • Създаден от: nina_atanasova_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-06-25 14:21:17
  • Последно променил: apfso