одобрен

Средно рентно плащане област Ловеч 2016-2017

Уникален идентификатор:  6847df15-8546-489c-a801-be171f1cbb18

Описание:

Средно годишно рентно плащане за землищата по общини в Ловешка област за стопанската 2016/2017 в левове на декар, определено съгласно §2е, ал.1 от ДР на ЗСПЗЗ, въз основа на предоставената информация от Общинските служби по „Земеделие, изчислени на база повече от половината договори, вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

рентно плащане

Версия: 2

Автор: Габриела Борисова

  • Създаден на: 2017-10-06 10:04:50
  • Създаден от: desislava_avramova
  • Последна промяна: 2019-07-12 11:30:19
  • Последно променил: migrate_data