одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина

Уникален идентификатор:  68735f8d-ca3f-4b43-b28f-9a487101697b

Описание:

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2017 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

ползване на дървесина разрешителни

Версия: 3

Автор: Павлина Рачева

Отговорник подръжка: racheva@centralbalkan.bg

Връзка с отговорник подръжка: racheva@centralbalkan.bg

  • Създаден на: 2017-12-29 13:09:49
  • Създаден от: pavlina_ivanova_racheva
  • Последна промяна: 2018-11-02 15:32:59
  • Последно променил: migrate_data