одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение на територията на област Хасково

Уникален идентификатор:  69640b44-7a77-4e95-a408-428bef604695

Описание:

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2

  • Създаден на: 2018-02-23 09:31:50
  • Създаден от: ivelina_andonova
  • Последна промяна: 2018-10-25 10:37:29
  • Последно променил: migrate_data