одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Уникален идентификатор:  6a006962-bf77-45d5-a317-df106ec4fd8c

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Славка Гълева

Връзка с автор: obs@rakovski.bg

Отговорник подръжка: gesheva_oarakovski@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: gesheva_oarakovski@abv.bg

  • Създаден на: 2019-05-02 09:11:37
  • Създаден от: nadezhda_gesheva
  • Последна промяна: 2019-05-02 09:19:43
  • Последно променил: nadezhda_gesheva