одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2021-2022 година

Уникален идентификатор:  6a86e9a2-ecd5-43d4-a520-166afd626035

Описание:

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие за учебната 2021-2022 година в област Плевен

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Образование, култура и спорт

плевен развитие регистър руо центрове РМС 214/2016 личностно подкрепа

Версия: 2.3

Отговорник поддръжка: ruo@ruopleven.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ruo@ruopleven.bg

  • Създаден на: 2021-11-16 17:27:09
  • Създаден от: margarita_mihaylova
  • Последна промяна: 2021-11-17 14:52:57
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте