одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води на територията на община Никола Козлево

Уникален идентификатор:  6aaaf3bb-1be2-483f-9ca5-d6743066bd32

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води на територията на община Никола Козлево

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

минерални води

Версия: 2.1

Автор: Нежля Кямилова

Връзка с автор: nejlqkqmilova@abv.bg

Отговорник поддръжка: obankozlevo@mail.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obankozlevo@mail.bg

  • Създаден на: 2017-08-11 11:12:10
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-10-09 16:44:55
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov