одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  6b1e8a73-3040-42cf-8e65-15b3d64eada4

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-03-01 15:09:14
  • Създаден от: ivaylo_asparuhov
  • Последна промяна: 2019-03-01 15:11:01
  • Последно променил: ivaylo_asparuhov