одобрен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

Уникален идентификатор:  6b48df0b-7bd5-48c2-b5d8-ffeb9b51e4c6

Описание:

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 16

Автор: Силвена Русева

Връзка с автор: silva_r@abv.bg

Отговорник подръжка: project_garmen@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: project_garmen@abv.bg

  • Създаден на: 2019-07-01 08:15:57
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2020-01-08 14:59:33
  • Последно променил: fatme_rafetova_islyam