одобрен

Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

Уникален идентификатор:  6c25a0b0-3d3e-47ee-9160-e61c133070bd

Описание:

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в Регистър, воден от Агенцията за хората с увреждания съгласно чл. 29 от ЗИХУ. Условията и редът за вписване се определят в Закона за интеграция на хората с увреждания.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Население и социални условия

предприятия регистър увреждания хора РМС 436/2017 кооперации АХУ

Версия: 1.61

  • Създаден на: 2021-02-16 12:33:06
  • Създаден от: irina_daskalova
  • Последна промяна: 2021-05-12 17:49:54
  • Последно променил: irina_daskalova