одобрен

Списък на сключените договори през 2020 г. в резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за нуждите на Министерство на финансите

Уникален идентификатор:  6c83057d-15ce-41f2-87e2-99ad45bc11b8

Описание:

Обновяване на данните - До 31 декември на текущата година.

Формат на предоставяне на информацията - .csv.

Описание на данните - Таблицата съдържа списък на сключените от Министерство на финансите договори за
възлагане на стоки, услуги и строителство – обект на обществени поръчки, които са възложени от МФ. В таблицата е посочен и срокът на действие на сключените договори.

Нормативна база - Закон за обществените поръчки /ЗОП/; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

Понятия и дефиниции - ЗОП - Закон за обществените поръчки; ППЗОП - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

договори зоп МФ списък МФ договори 2020 РМС 54/2019 сключени

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2021-01-13 11:20:36
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2021-01-13 17:38:25
  • Последно променил: bikozhuharov