одобрен

Регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство

Уникален идентификатор:  6ca470ab-4f86-49a3-bbaf-4a2391e22fa9

Описание:

Регистърът се води на основание на чл. 165 от Закона за културното наследство. В него се вписват лицата, подали заявление по законно установения ред и отговарящи на изискванията на чл. 164 или §118, ал. 1 от Закона за културното наследство. След като бъдат вписани лизата имат право да извършват самостоятелно или да ръководият екипи за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими или недвижими културни ценности.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

движими културни ценности консервация недвижими културни ценности опазване паметници на културата проектиране реставрация

Версия: 1

Автор: Юлияна Градинарска

Връзка с автор: j.gradinarska@mc.government.bg

Отговорник поддръжка: j.gradinarska@mc.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: j.gradinarska@mc.government.bg

  • Създаден на: 2016-12-02 07:13:47
  • Създаден от: yuliyana_gradinarska
  • Последна промяна: 2018-11-26 19:41:12
  • Последно променил: migrate_data