одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Уникален идентификатор:  6cb1ea28-4000-4561-bb6c-a67f655b1679

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Александър Кръстев

Връзка с автор: apkrystev@kozloduy.bg

Отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

Връзка с отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

  • Създаден на: 2019-05-02 11:41:14
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2019-05-02 11:58:28
  • Последно променил: desislava_sandulova