одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП – община Първомай

Уникален идентификатор:  6ccdf419-089b-4b82-8237-90a09a00bdad

Описание:

Разрешение за изработване на ПУП и ИПУП – община Първомай

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Транспорт

инфраструктура

Версия: 1

Автор: Ана Николова

Връзка с автор: sekretar_parv@abv.bg

Отговорник подръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

Връзка с отговорник подръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

  • Създаден на: 2017-09-28 05:06:24
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2018-10-09 10:32:18
  • Последно променил: migrate_data