одобрен

Доклади за състоянието на околната среда

Уникален идентификатор:  6cdd00b5-47ce-4178-b529-9e176a999ceb

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.2

Автор: Алексиния Вениславова

Връзка с автор: riosv_mont@net-surf.net

Отговорник подръжка: riosv_mont@net-surf.net

Връзка с отговорник подръжка: riosv_mont@net-surf.net

  • Създаден на: 2019-02-27 15:41:20
  • Създаден от: aleksiniya_venislavova
  • Последна промяна: 2019-02-27 15:44:52
  • Последно променил: aleksiniya_venislavova