одобрен

Регистър на имотите, включени като непарична вноска в капитала на търговските дружества, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата към 29.10.2020 г.

Уникален идентификатор:  6cf731c9-f8e7-4b14-86a9-47cc002a2b1f

Описание:

Регистър на имотите, включени като непарична вноска в капитала на търговските дружества, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата към 29.10.2020 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

имоти регистър МО Министерство на отбраната

Версия: 2.4

Източник: Министерство на отбраната. При всяко използване на информацията е задължително да се посочи източникът й.

  • Създаден на: 2020-12-14 14:56:04
  • Създаден от: simona_keyn
  • Последна промяна: 2020-12-14 21:44:23
  • Последно променил: bikozhuharov