одобрен

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Уникален идентификатор:  6d0fe2d3-13e6-4547-925e-b286878b69e5

Описание:

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

достъп до обществена информация регистър

Версия: 5

Автор: Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Връзка с автор: bd_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bd_plovdiv_floods@abv.bg

  • Създаден на: 2018-09-17 11:49:15
  • Създаден от: yanka_yordanova
  • Последна промяна: 2020-04-07 17:46:07
  • Последно променил: nikolina.stoyanova