одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  6d34c93e-40fe-47a2-b246-c4bed33d222e

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от повърхностен воден обект от Кмета на Столична община, за имоти - публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква "б" от ЗВ

Основна тема:  Околна среда

воден обект водовземане столична община

Версия: 3.3

Отговорник поддръжка: opendata_noa@sofia.bg

Връзка с отговорник поддръжка: opendata_noa@sofia.bg

  • Създаден на: 2019-03-29 13:00:17
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2019-03-29 13:25:57
  • Последно променил: opendata_noa-2162