одобрен

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.12.2016 г.

Уникален идентификатор:  6d5d5e56-94c2-4616-b6f6-a400244d45ee

Описание:

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.12.2016 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: НСЦРЛП

Връзка с автор: office@ncpr.bg

Отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

  • Създаден на: 2016-12-05 13:09:06
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:25:37
  • Последно променил: migrate_data