одобрен

Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности след 27.03.2011 г.

Уникален идентификатор:  6ea15305-35a3-4685-a03a-cb4473275b82

Описание:

В изпълнение на чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България от месец април 2011 НАЦИД събира информация за БД „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности” директно от висшите училища и научните организации, акредитирани от НАОА.
БД „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности” съдържа следната информация:
за защитените докторски дисертации за научна и образователна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”;
за лицата, назначени на академичните длъжности главен асистент, доцент и професор във висшите училища и научните организации.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

академични длъжности дисертации

Версия: 2

Автор: НАЦИД

Връзка с автор: nacid@nacid.bg

Отговорник подръжка: milen@nacid.bg

Връзка с отговорник подръжка: milen@nacid.bg

  • Създаден на: 2017-10-11 12:18:35
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:16:03
  • Последно променил: migrate_data