одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019г.

Уникален идентификатор:  6f2e33e1-33e9-48c8-8caa-3571a08529c7

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.2

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-09-16 16:35:18
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-09-16 16:36:37
  • Последно променил: alkin_ahmed