одобрен

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки

Уникален идентификатор:  6f4a0b44-53b8-4dbf-8d8c-c979b0e4057b

Описание:

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки, съдържащ:
* Наименование, седалище и адрес на управление, телефон на заявителя
* Единен идентификационен код
* БУЛСТАТ
* Видове течности, за които са предназначени бутилките, които заявителя произвежда
* Места на производство или съхранение на бутилките
* № на заповедта на председателя или на оправомощено от него лице за одобряване на идентификационния знак
* Идентификационен знак

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

бутилки ДАМТН регистър РМС 436/2017 производители

Версия: 6.7

  • Създаден на: 2017-05-10 13:32:29
  • Създаден от: savina_yordanova
  • Последна промяна: 2021-09-03 10:52:53
  • Последно променил: daniela.maslarska
 

Моля изчакайте