одобрен

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки

Уникален идентификатор:  6f4a0b44-53b8-4dbf-8d8c-c979b0e4057b

Описание:

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки, съдържащ:
* Наименование, седалище и адрес на управление, телефон на заявителя
* Единен идентификационен код
* БУЛСТАТ
* Видове течности, за които са предназначени бутилките, които заявителя произвежда
* Места на производство или съхранение на бутилките
* № на заповедта на председателя или на оправомощено от него лице за одобряване на идентификационния знак
* Идентификационен знак

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

бутилки ДАМТН регистър

Версия: 6

  • Създаден на: 2017-05-10 13:32:29
  • Създаден от: savina_yordanova
  • Последна промяна: 2020-09-01 15:18:41
  • Последно променил: daniela.maslarska