одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Пловдив

Уникален идентификатор:  6f5c688d-282a-40d6-aac2-1067d35b5346

Описание:

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Пловдив

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

КАВ фини прахови частици ФПЧ РИОСВ - Пловдив

Версия: 1.3

Източник: РИОСВ - Пловдив

Автор: РИОСВ - Пловдив

Връзка с автор: riosv_plovdiv@abv.bg

Отговорник поддръжка: riosv_plovdiv@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: riosv_plovdiv@abv.bg

  • Създаден на: 2019-02-26 15:26:56
  • Създаден от: riosv_plovdiv1
  • Последна промяна: 2019-03-07 15:08:57
  • Последно променил: riosv_plovdiv1