одобрен

Регистър на имотите - държавна собственост в област Враца

Уникален идентификатор:  6fa335e2-4854-4159-b878-6ffe6b23e3fa

Описание:

Регистърът дава информация, относно местонахождението, описанието на имотите - държавна собственост, както и номера и датата на съставения Акт за държавна собственост

Основна тема:  Некатегоризирани

недвижими имоти

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-07-21 12:12:10
  • Създаден от: silviya_pelova
  • Последна промяна: 2019-09-24 16:32:55
  • Последно променил: silviya_pelova