одобрен

Информация за отчисленията съгласно ЗУО

Уникален идентификатор:  706f7590-f407-4fad-a3c2-338604974795

Описание:

Информацията за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления съгласно закона за управление на отпадъците

Основна тема:  Некатегоризирани

ЗУО отчисления РИОСВ-Плевен

Версия: 2.2

Автор: РИОСВ - Плевен

Връзка с автор: office@riew-pleven.eu

Отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

Връзка с отговорник поддръжка: office@riew-pleven.eu

  • Създаден на: 2018-03-20 12:32:05
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-04-02 10:34:28
  • Последно променил: silvia