одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ-Велико Търново

Уникален идентификатор:  70d9f7ea-05c8-445c-95c2-36b645e7ca1a

Описание:

Публикувани са годишните доклади от 2002 г. Всеки доклад включва следните раздели: Въведение, Анализи по компоненти - Атмосферен въздух, Води, Почви, Биологично разнообразие и защитени територии; Анализи по фактори на въздействие - Отпадъци, Шум, Химикали и управление на риска от големи аварии; Превантивна дейност и контрол. Информационна дейност; Изпълнявани проекти с екологично значение; Заключение.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Основна тема:  Околна среда

доклад околна среда регион компоненти фактори състояние

Версия: 1.1

Източник: https://www.riosvt.org/reports/

Автор: Милка Асенова

Връзка с автор: asenovam@riosvt.org

  • Създаден на: 2019-03-28 14:04:40
  • Създаден от: milka_asenova
  • Последна промяна: 2019-03-28 14:05:42
  • Последно променил: milka_asenova