одобрен

Недвижими културни ценостти - Община Дългопол

Уникален идентификатор:  7122eb7e-d75e-4d4c-994a-f458699f477f

Описание:

Недвижими културни ценостти - Община Дългопол

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Недвижими културни ценостти - Община Дългопол

Версия: 1

Отговорник поддръжка: admin@dalgopol.org

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dalgopol.org

  • Създаден на: 2018-10-18 07:35:05
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2018-10-18 12:25:08
  • Последно променил: migrate_data