одобрен

Справка за акредитирани висши училища и професионални направления от НАОА за учебната 2018/2019 година - първи период

Уникален идентификатор:  713d6e00-1b8b-4b79-9b80-7ebe3610b804

Описание:

Справка за акредитирани висши училища и професионални направления от НАОА за учебната 2018/2019 година - първи период

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

акредитирани висши училища и професионални направления

Версия: 4.6

  • Създаден на: 2019-04-30 10:48:12
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-04-30 11:01:00
  • Последно променил: d_tzvetkov