одобрен

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

Уникален идентификатор:  714f4470-a8f2-45a9-8a3c-047197951d32

Описание:

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

Източник: Община Челопеч

Автор: Татяна Цонкова

Връзка с автор: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2020-01-29 11:04:30
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-29 11:05:59
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova