одобрен

Регистър на одобрени горскостопански планове и програми в обхвата на РДГ Сливен

Уникален идентификатор:  7158a919-af9a-4010-9646-76f48d10ba75

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 3

  • Създаден на: 2019-04-24 14:29:04
  • Създаден от: kr_atanasova
  • Последна промяна: 2020-02-12 15:45:28
  • Последно променил: kr_atanasova