одобрен

4 Отчет за касоото изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие в община Бойница.

Уникален идентификатор:  71ce4355-78ae-4ab1-8a1f-319579723eb0

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

отчет

Версия: 2

Автор: Катя Вълчева

Връзка с автор: katya.genadieva@abv.bg

Отговорник поддръжка: katya.genadieva@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: katya.genadieva@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-15 12:47:04
  • Създаден от: katya_genadieva
  • Последна промяна: 2018-10-27 11:12:43
  • Последно променил: migrate_data