одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект

Уникален идентификатор:  723475ae-9fe4-4ce3-9540-a9990d18eced

Описание:

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

воден обект язовири

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-10-16 05:45:41
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2018-11-02 12:12:32
  • Последно променил: migrate_data