одобрен

Отчет на оперативната контролна дейност на РИОСВ-Русе

Уникален идентификатор:  72adafd1-885a-4c14-be1f-ab57e56c7497

Описание:

На този линк може да бъде намерена информация за текущата контролна дейност и предприетите административно-наказателни мерки от страна на инспекцията по месеци.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.8

Източник: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html

Автор: Рени Петрова

Връзка с автор: rpetrova@riosv-ruse.org

Отговорник подръжка: rpetrova@riosv-ruse.org

Връзка с отговорник подръжка: rpetrova@riosv-ruse.org

  • Създаден на: 2019-03-12 10:20:47
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 15:08:17
  • Последно променил: reni_petrova