одобрен

Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)

Уникален идентификатор:  73244fd5-3648-4d59-a7a4-52a549aded24

Описание:

Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, съответстваща на европейската класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS).

[Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от Националния статистически институт](http://www.nsi.bg/bg/node/14843/ "Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от Националния статистически институт")

Основна тема:  Образование, култура и спорт

nuts класификация

Версия: 3

  • Създаден на: 2015-03-26 09:39:52
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2018-10-28 02:10:21
  • Последно променил: migrate_data