одобрен

Финансирани проекти на СК и НПО

Уникален идентификатор:  7333cd3f-c05f-4333-b218-552ec66cd1b7

Описание:

Финансирани проекти на СК и НПО, утвърдени с Решение №174/15.03.2018 г. на Столичен общински съвет.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

столична община финансиране

Версия: 2

Автор: Невена Димитрова

Връзка с автор: neven_ska@abv.bg

Отговорник поддръжка: neven_ska@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: neven_ska@abv.bg

  • Създаден на: 2018-04-11 08:36:40
  • Създаден от: neven_ska-7879
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:15:23
  • Последно променил: migrate_data