одобрен

СПИСЪК на издадените общи административни актове в Общинска администрация – град ТЕРВЕЛ за периода от 01.01.2017 г. до 24.04.2018 г.

Уникален идентификатор:  73364bbf-63d7-4b37-8b59-3a859da9451d

Описание:

СПИСЪК на издадените общи административни актове в Общинска администрация – град ТЕРВЕЛ за периода от 01.01.2017 г. до 24.04.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Искра Балушева

Връзка с автор: iskra.ilieva@abv.bg

Отговорник подръжка: gradtervel@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: gradtervel@abv.bg

  • Създаден на: 2018-04-24 12:54:43
  • Създаден от: dragomir_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-15 11:42:12
  • Последно променил: migrate_data