одобрен

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.10.2019 г.

Уникален идентификатор:  735dd5f9-379a-42d4-9e14-e400a9c02114

Описание:

Актуализация на регистрите на НСЦРЛП към 02.09.2019 г.

Основна тема:  Здравеопазване

Версия: 7.1

Връзка с автор: office@ncpr.bg

Отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

Връзка с отговорник поддръжка: office@ncpr.bg

  • Създаден на: 2019-10-03 09:07:57
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-10-03 09:16:44
  • Последно променил: georgi_sivchev