Автор: valentina_valkova

непроверен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уникален идентификатор:  73bedceb-2593-43ac-a3cd-44e104e7b16c

Описание:

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-10-04 14:01:18
  • Създаден от: valentina_valkova
  • Последна промяна: 2019-10-04 14:02:30
  • Последно променил: valentina_valkova