одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Троян

Уникален идентификатор:  7428cb06-99e1-417b-a556-42ed2cc6b38e

Описание:

Регистър на обектите, въведени в експлоатация, тяхното местонахождение, вид и собственик.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 9

Автор: Община Троян

Отговорник подръжка: any@troyan.bg

Връзка с отговорник подръжка: any@troyan.bg

  • Създаден на: 2017-10-02 12:13:37
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-01-20 16:49:08
  • Последно променил: anna_belperchinova