одобрен

Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера (чл.33, ал.1, т.2 от ЗЕС)

Уникален идентификатор:  7429040a-306f-43c1-89f7-e0ff4577e515

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:1:7376293144859247:CONTRACT,8

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5.1

Автор: КРС

Отговорник поддръжка: zasenova@crc.bg

Връзка с отговорник поддръжка: zasenova@crc.bg

  • Създаден на: 2016-06-07 13:10:04
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 09:55:08
  • Последно променил: zasenova
 

Моля изчакайте