одобрен

Регистър на язовирите, собственост на Община Сливен

Уникален идентификатор:  743bea8c-7eec-4c33-b2be-d233168bc33a

Описание:

Изготвен в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 436 от 04.08.2017 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

регистър на язовирите Сливен язовири

Версия: 2

Автор: Община Сливен

Отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

Връзка с отговорник поддръжка: mayach@sliven.bg

  • Създаден на: 2017-09-04 13:23:35
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-03-25 17:10:56
  • Последно променил: maya_cherninkova