одобрен

База данни, касаеща дейността на Националната комисия за борба с трафик на хора и информация за социалните услуги, разкрити към Комисията.

Уникален идентификатор:  744b4c81-003e-4bba-8f0d-f10b4f9c8692

Описание:

Отчет за дейността на НКБТХ за 2015 година;
Регистър на Юридическите лица, предоставящи социални услуги към НКБТХ;
Списък на Приютите за жертви на трафик на хора към НКБТХ;
Списък на Центровете за жертви на трафик на хора към НКБТХ.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Министерски съвет

Версия: 1

Автор: Администрация на Национална комисия за борба с трафика на хора.

Връзка с автор: office@antitraffic.governement.bg

Отговорник поддръжка: desislavaivanova@antitraffic.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: desislavaivanova@antitraffic.government.bg

  • Създаден на: 2016-11-09 13:25:06
  • Създаден от: desislava_todorova_ivanova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:54:12
  • Последно променил: migrate_data