одобрен

Списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове

Уникален идентификатор:  748d338a-fbfa-4b6c-8cb5-7544babf81b8

Описание:

Списъкът на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове съдържа информация за регистрираните пунктове на територията на Република България.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

храни

Версия: 2.7

Автор: Анастасия Попниколова

Връзка с автор: a_popnikolova@bfsa.bg

Отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2017-08-22 04:38:43
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-03-20 15:47:06
  • Последно променил: a_popnikolova