одобрен

Регистър на въвеждане в експлоатация на строежите 2018

Уникален идентификатор:  75ba7c74-ad1c-4e66-945b-cc27ac09ddfb

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Автор: Radostina Jhekova

Връзка с автор: outkr@dimitrovgrad.bg

Отговорник поддръжка: outkr@dimitrovgrad.bg

Връзка с отговорник поддръжка: outkr@dimitrovgrad.bg

  • Създаден на: 2020-01-06 13:43:56
  • Създаден от: mariya_nikolova
  • Последна промяна: 2020-01-09 15:37:37
  • Последно променил: mariya_nikolova