одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге

Уникален идентификатор:  75d26603-8bb2-4f31-a8d0-31b317402f1c

Описание:

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 4

  • Създаден на: 2018-10-30 09:49:39
  • Създаден от: svoge_admin
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:23:43
  • Последно променил: svoge_admin